Romtorony

A romtorony nemcsak Kisszentgrót, hanem Zalaszentgrót város jelképe is. A Szabadság utca – Bocska utca – Balatoni utca kereszteződésénél található. Kívülről szabadon látogatható. Az épületbe nem lehet bemenni (ráccsal lezárt). Műemléki védett épület.

Információk a romtoronyról:

“Kisszentgót alatt nagykiterjedésű római település fekszik.”

“A 13. sz. végén-14. sz. elején épült. A 15. sz. első felében kolostortemplommá építik át. A Ferences kolostor első említése kései (1492). A 16. század közepén elzavarják őket. Szentgrót protestáns lett, így a 16. sz. közepétől a 18. sz. közepéig protestánsok használják. A templom hajórészét már a 18. sz.-ban elbontották, de a szentélyt temetőkápolna céljára az 1770-es évek végéig megtartották. A temető legkésőbb a 19. sz. elején megszűnt.”

Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis, https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/3568, 2020. február 20.

“Zalaszentgrót polgárvárosának, Kisszentgrótnak hitéletét jól jellemezte, hogy valamikor három templom állott ott, ezekből azonban csak egy maradt meg az utókornak, az is hiányosan. Az egykoron kolostorral egybeépített templom eredetéről nem sokat tudunk, csak feltételezések léteznek, miszerint az a Templomosoké lehetett. Miután a török időkben védhetetlenné vált építményt elhagyták a szerzetesek, pusztulásnak indult. A leírások szerint azonban még az 1800-as évek végén is állt mind a két tornya, a falai és a boltozatok is, ekkor azonban gróf Batthyány Ferenc lebontatta, hogy abból az urasági majort megépítse. A polgárvárosiak kérésének eleget téve meghagyták az egyik tornyot, hogy haranglábként szolgálja az ott lakókat.”

Forrás: zalaszentgrot.hu

“A Nádas-patak D-i partján, szabadon álló, keletelt, egykor poligonális szentélyzáródású templom szentélyének É-i fala és a hozzá kapcsolódó tornya, valamint a szentély ÉK-i támpillérének csorbázatos indítása. A szentélyfalon megmaradtak a gyámköveken a bordás keresztboltozat indításai. A szentélyből a toronyaljba nyíló, csúcsíves ajtót rekonstruálták. A torony K-i falán feltehetően másodlagos felhasználású, román kori félköríves záródású, kőkeretes ablak. A templom a 13. század második felében épült, egyenes szentélyzáródású, feltehetően plébániatemplom volt. A 15. században szentélyét bővítették, É-i oldalához tornyot és egyszárnyú kolostorépületet emeltek. A ferencesek a 15. század végén vették használatba, majd a 16. század közepe táján elhagyták, rövid protestáns használat után a 17-19. század során fokozatosan elbontották.”

Forras: muemlekem.hu